Copyright Horecare-Security. Alle rechten voorbehouden.

Het materiaal op de web site is bedoeld om de bezoeker te informeren over Horecare-Security en haar activiteiten.

Niets uit deze website (informatie, graphics, foto's), mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. De website en gebruikte materialen zijn eigendom van Horecare-Security tenzij anders aangegeven.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan, noch kan er aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze web site. Hoewel wij ons uiterste best doen de inhoud van de site zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen, bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie op deze internet site niet korrekt cq. onvolledig is.

De gegevens en inhoud op de site kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

Wij kunnen geen garanties geven met betrekking tot de inhoud van de gepubliceerde informatie. Horecare-Security sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direkte of indirekte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie, de toegang tot en het gebruik van deze web site.

Links naar andere web sites of bronnen die geen eigendom zijn van Horecare-Security dienen ter informatie van de gebruiker. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van dergelijke web sites of bronnen, of door het gebruiken van de inhoud, goederen of diensten aangeboden op desbetreffende sites.